Uuringud

Klaster on tegutsenud (sotsiaal)uuringute vallas alates 2004. aastast iseseisva ettevõttena. Meie eesmärgiks on viia läbi oma klientidele personaliseeritud uuringuid – uuringuid, mille metoodika on koostatud just ainult konkreetse kliendi tarvis. Me ei usu standardlahendustesse – iga kliendi puhul arvestame tema eripärasid ning soove. Meie tegevusvaldkondi saab tinglikult jagada järgmiselt:

Turu uuringud

Viime läbi turu uuringuid selle sõna klassikalises mõttes. Alates suuremahulistest kvantitatiivsetest uuringutest lõpetades fookusgruppidega. Pakenditestidest ning tootetestidest taustauuringuteni. Kaardistame (potentsiaalsete) klientide väärtusi, soove ning käitumismustreid. Koostame ennustavaid mudeleid.

Sotsiaaluuringud

Sotsiaaluuringute tellijateks on tavapäraselt kas avalik või akadeemiline sektor. Pakume alates andmekogumisest kuni keerukate statistiliste mudelite koostamiseni.

Statistiline andmeanalüüs

Meie spetsialistid on saanud erialase hariduse ning valdavad sügavuti erinevaid statistilise andmeanalüüsi meetodeid. Pakume oma klientidele kõrgekvaliteedilist kvantitatiivset ning kvalitatiivset andmeanalüüsi.

Rahulolu uuringud

Valdame metoodikaid ning kohandame neid Teie organisatsiooni ning uuringuvajaduste tarvis. Kõikide inimeste rahulolu saab mõõta – on need kliendid, töötajad või mõned muud sidusrühmad.

Küsimuste ning hinnapäringutega palun võtke meiega ühendust kas e-posti teel info@klaster.ee või telefoni teel – 7304 590.