Analüüs

Tegeleme andmeanalüüsiga, pakume alates uuringute ning andmekogumiste planeerimisest kuni lõppraporti valmimiseni. Mõned näited rakendustest:

  • kliendibaasi segmenteerimine,  kasumlikemate klientide profileerimine, ostukäitumise ennustamine, klientide lahkumise ennustamine (CHURN);
  • akadeemilised uuringud – konsulteerime erinevate publikatsioonide teemal, dissertatsioonide toimetamine ning abi andmeanalüüsil;
  • olemasolevate andmete sekundaaranalüüs, ad-hoc mudelid;
  • aegridade analüüs, erinevad prognoosid – finantsprognoosid, kliendikäitumise ennustamine;
  • andmekvaliteedi temaatika  – andmekvaliteedi hindamine, vigade ennetamine ning vältimine;
  • andmekaeve – suurtest andmemassiividest seoste otsimine, ennustavate mudelite loomine, optimeerimine;
  • tootearendus – hinnastamise modelleerimine, hinnataluvuse piirid, concept testing

Täpsemate soovidega võtke palun ühendust. Teame, mida oskame ning teame, mida ei oska.