Ettevõttest

Uuringukeskus Klaster on 2004. aastal asutatud  konsultatsiooni- ja analüüsiettevõte. Peamisteks tegevusaladeks on sotsiaalvaldkonna uuringud (personali-, rahulolu- ning turu-uuringud). Keskendunud oleme peamiselt personaliseeritud ad-hoc uuringumetoodikatele. Lisaks klassikalisele kvantitatiivsele metoodikale kasutame ka kvalitatiivseid meetodeid (süvaintervjuud, fookusgrupid jne).

Meie peamisteks töövahenditeks on IBM SPSS, R ning Stata.

Meie käsutuses on andmekogumiseks veebipaneelid kolmes Balti riigis.

Meie portfoolios on edukaid uuringuprojekte erinevatest sektoritest (era-, avalikust- kui ka kolmandast sektorist) ning erinevatest valdkondadest (nii sotsiaaluuringuid kui ka turu-uuringuid).

Erasektor

– If Eesti Kindlustus
– Imperial Tobacco
– Mars Inc
– Eesti Päevaleht
– Gutta
– Surveycluster
– Ragn-Sells
– Viking Window
– Reval Auto
– Fakto Auto
– Elektriteenused
– Destia
– Miecys-Pharm
– United Motors
– ABC Motors
– Selver
– Kaubamaja
– dmrkynetec
– Geomedia

Avalik sektor

– Põllumajandusministeerium
– Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
– Sotsiaalministeerium
– Rahandusministeerium
– Kultuuriministeerium
– Finantsinspektsioon
– Tallinna Linnavalitsus
– Tartu Linnavalitsus
– Pärnu Linnavalitsus
– Eesti Haigekassa
– Tervishoiuamet
– Politseiamet
– Terviseamet
– Tehnilise Järelevalve Amet
– Riigikontroll

Kolmas sektor

– Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
– Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove
– Eestimaa Looduse Fond
– Avatud Eesti Fond
– Lastekaitse Liit
– Eesti Üliõpilaskondade Liit
– Eesti Seksuaaltervise Liit

Akadeemiline sektor

– Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskond
– Tartu Ülikooli haridusteaduskond
– Tallinna Ülikool
– Eesti Maaülikooli
– Tervise Arengu Instituut
– Käitumis- ja Terviseteaduste Doktorikool
– EENet
– Tartu Kutsehariduskeskus
– TTÜ Teedeinstituut
– Lege Artis